แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Navaphon11991

หน้า: [1] 2 3 ... 1189
1
p1  ให้เช่า อุปกรณ์สำรวจ มือหนึ่ง รับเทียบ-ซ่อมแซม กล้องวัดระดับ TOPCON/TOTAL STATION
ให้บริการกล้องสำรวจราคาถูก นำเข้ามีทั้งใหม่เอี่ยมและมือสอง กล้องไลน์ ซ่อมกล้องระดับ TOPCON เทียบถูกต้อง TOTAL STATION ราคาเป็นกันเอง
​​​​​​​การรังวัด รวม แยก สอบเขตที่ดิน
ประกาศค่าครองชีพสำหรับเพื่อการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์ซักถาม หรือตรวจดูเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองกระบวนการทำคุณประโยชน์​
 
​สิ่งที่เจ้าของที่ควรทราบ
1. ที่ดินที่ครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบกิจการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน
2. ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร
3. เจ้าของที่ข้างๆเป็นคนไหนบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
4. สภาพที่ดินเป็นยังไง ได้แก่ นา ที่สวน ที่ไร่ ที่พักอาศัย

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือ
โฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือที่ทำการที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่
ใบรับรองกระบวนการทำประโยชน์ ติดต่อที่ที่ทำการที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอ ให้ติดต่อที่ที่ทำการที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือใบรับรองการทำคุณประโยชน์
• บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อจริงนามสกุล (ถ้ามี)
• โฉนดที่ดินหรือใบรับรองการทำประโยชน์
• หลักฐานประกอบกิจการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน
• บัตรประชาชน ทะเบียนสำมะโนครัว ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
• โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ควรมีลักษณะดังนี้
 ( 1 ) จะต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงเจ้าของประเภทเดียวกัน นอกจาก โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
 ​( 2 ) ควรมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและจะต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
 ​( 3 ) ควรจะเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดรวมทั้งที่ทำการที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แยก รวม สอบเขตที่ดิน
1. รับบัตรคิวจากโปรโมท
2. รับคำขอไต่สวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
3. ส่งข้างรังวัดปฏิบัติการ นัดวันทำการรังวัด ระบุตัวช่างรังวัด ระบุเงินมัดจำรังวัด
4. ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ใกล้กัน รวมทั้งพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง
5. รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินเงินมัดจำรังวัด รับเสาที่ดิน
6. ช่างรังวัดออกไปกระทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้
7. คำนวณเนื้อที่ และก็เขียนภาพแผนที่ในโฉนดที่ดิน
8. ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน
9. สอบปากคำขึ้นทะเบียนแบ่ง
10. ตรวจอายัด
11. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน รวมทั้งค่าโฉนด
12. แก้รายการทะเบียน และขึ้นทะเบียนแบ่งแยก
13. สร้างโฉนดที่ดินแปลงแยก
14. เสนอเจ้าหน้าที่ที่ดินลงนามและตีตรา
15. แจกโฉนดที่ดินแปลงแยก

วิธีการขอแบ่งวิเคราะห์พื้นที่ แล้วก็รวมใบรับรองกระบวนการทำผลดี
1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองวิธีการทำผลดีรวมทั้งเอกสารต่างๆไปยื่นคำขอ
2. ให้ถ้อยคำสำหรับในการนัดหมายรังวัด เพื่อ - กำหนดวันทำการรังวัด
- กำหนดค่าครองชีพสำหรับการรังวัด
- ระบุข้าราชการและก็สถานที่นัดเจอ
3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและก็ปักหลัก กระทั่งเสร็จการ
4. เซ็นชื่อในเอกสารต่างๆ
5. รอคอยรับหนังสือแจ้งให้ไปปฏิบัติงานลงบัญชี ฯ ล ฯ
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งรายจ่ายเกี่ยวกับการรังวัดใบรับรองวิธีการทำผลดี และก็โฉนดที่ดิน
 รายละเอียด
1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองกระบวนการทำประโยชน์
 - ที่ดินพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท
 - ที่ดินพื้นที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดยอดเยี่ยมไร่) ไร่ละ 2 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบปากคำหรือตรวจทานพื้นที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 - ถ้าหากเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท
 - ถ้าเกิดเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท
 - ค่าคัดเลือกหรือเลียนแบบแผนที่ แปลงละ 30 บาท
 - ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
 - ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
3. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
 - ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท
 - ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ ) ไร่ละ 2 บาท
4. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
 - ถ้าเกิดเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท
 - ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท
 - ค่าคัดหรือเลียนแบบแผนที่ แปลงละ 30 บาท
 - ค่าคำนวณพื้นที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
 - ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
5. ค่าธรรมเนียมจิปาถะ
 - ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 - ค่าให้อำนาจ เรื่องละ 20 บาท
 - ค่าติดประกาศให้แก่ผู้ติดประกาศ แปลงละ 10 บาท
 - ค่าผู้เห็นเหตุการณ์ให้แก่พยาน คนละ 10 บาท
 - ค่าเสา หลักละ 15 บาท
 
6. ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สืบสวน หรือตรวจดูเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองวิธีการทำผลดี
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรข้าราชการ รวมทั้งคนงานจ้างไปกระทำรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามกฎเกณฑ์
 • กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 • ค่าแรงให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งค่าตอบแทนคนงานที่ว่าจ้างไปทำรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกฎเกณฑ์
 • กระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 • ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดูแลท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปสำหรับการรังวัด ไม่เกินอัตราที่ระบุในกฎกระทรวง
 • รายจ่ายอื่นๆสำหรับการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามกฎเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท

การคิดค่าครองชีพสำหรับในการรังวัดที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและก็ค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และก็ 48 ออกตามความลับพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พุทธศักราช 2497) มีดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมรังวัด
 - เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท
 - เกี่ยวกับหนังสือรับรองแนวทางการทำผลดี แปลง/วัน/ละ 30 บาท
2. ค่าเสาที่ดิน หลักละ 15 บาท (ดังที่ใช้จริง)
3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังต่อไปนี้
 3.1 รายจ่ายอื่นๆเป็นต้นว่า ค่าส่งหมายข้างๆทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท
 3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่ระบุในกฎกระทรวง
 3.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท
 3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังระบุ)
 ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และก็ 3.4 กำหนดตามปริมาณเนื้อที่ ดังนี้
 การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
1. เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 24 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่ 3,480 บาท
2. เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้สอยจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท
3. เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้สอยจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท
4. พื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท

การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองวิธีการทำคุณประโยชน์
 • พื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน รายจ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บาท
 • เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน รายจ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,080 บาท

หมายเหตุ
​​- กรณีพื้นที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุก 50 ไร่ หรือเศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
- กรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรดูแลแบบอย่างพิเศษ ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ/เมืองพัทยา ฯลฯ หรือเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง หรือที่สวนเป็นไม้ ยืนต้น ได้แก่ สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง ฯลฯ ฯลฯ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
- กรณีการรังวัดจำเป็นต้องคำนวณจำกัดพื้นที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
​- กรณีการรังวัดมีที่ดินข้างเคียงมากมายแปลง ทุกๆใกล้กัน 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 24 ชั่วโมง
- กรณีการรังวัดแบ่งจัดแบ่ง ทุกๆ8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
- กรณีมีเหตุข้อ1 รวมทั้ง 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเพียงแค่นั้น
 

กล้อง Total Station ของใหม่ TOPCON ES-65
 
ระบบกล้องส่อง (Telescope)
- มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
- มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร
- ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
- ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Dual axis
 
การวัดระยะทาง
- สามารถวัดระยะได้โดยไม่ต้องใชปริซึม 350เมตร (Reflectorless)
- สามารถวัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.
- มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)
 
ระบบวัดมุม                                     
- แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา
- ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading
 
ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
- สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิด อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้อมูล
- สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
- สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
- กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )
- การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
- การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
- คำนวณหาพื้นที่ ( Area )
- Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset
- Program Road
 
- ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิบดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
- แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อก้อน
 
อุปกรณ์ประกอบ
- ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม
- ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูง
- แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่
- เครื่องประจุ
- ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับ
- สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์
- หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาอังกฤษ
 
การรับประกันและบริการ
- สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ NIKON-NE-101
1.กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
2. กำลังขยาย 26 เท่า
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่ต่ำกว่า 40 มิลลิเมตร
4. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1องศา 30 ลิปดา
5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.9เมตร
6. ค่าตัวคูณคงที่ 100
7. ค่าตัวบวกคงที่ 0
8. กำลังในการขยายภาพ 3 ฟิลิปดา
9. เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading
10. หน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา
11. แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรงไม่เกิน 5 ฟิลิปดา และ 10 ฟิลิปดา
12. ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 9 ฟิลิปดา
13. หน้าจอแสดงผลเป็น LCD 1 หน้าจอ มีระบบให้แสงสว่างหน้าจอขณะทำงานและสามารถบอกระดับพลังงานได้
14. ความไวของระดับฟองกลม 10ลิปดา 2 มม.
15. ความไวของระดับฟองยาว 60ฟิลิปดา / 2 มม.
16. กล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet ) กำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้ตั้งแต่ระยะ 0.5 เมตร ขึ้นไป
17. สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและมุมดิ่ง

 
ในการสำรวจรังวัดที่ดินเพื่อความรวดเร็วนั้น จะต้องใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกับการใช้งานเครื่องมือสำหรับเพื่อการสำรวจรังวัดภาคพื้นดิน อาทิเช่น กล้องสำรวจ เครื่องตวงระยะทาง ฯลฯ แต่ว่าในการใช้ภาพถ่ายทางอากาศนั้น มีข้อกำหนดเรื่องทำเลที่ตั้งต้องแปรภาพได้ง่าย เช่น สภาพกระบวนการทำคุณประโยชน์ในที่ดินแจ้งชัด ภาพถ่ายทางอากาศควรจะมีการดัดแก้ให้ถูกต้องตามมาตราส่วน ในการสำรวจรังวัดที่ดินที่ใช้รูปฯ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและก็เวลาในการปฏิบัติงาน
 
เครื่องมือรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายชนิด การเลือกใช้เครื่องมือจำพวกใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดสำหรับในการวัด ความสบายสำหรับการใช้งาน การประหยัดสำหรับในการใช้งานทั้งยังแรงงาน ทุนแล้วก็เวลาในการทางาน อุปกรณ์สารวจที่ควรทราบอย่างเช่น
เทปวัดระยะ (Tape) หรือโซ่ (Chain)
เทปวัดระยะ อาจทาด้วยโลหะ ผ้าหรือในล่อนจะมีสัญลักษณ์ ตัวเลขกากับบอกระยะความยาวเป็นมม. ซม.และเป็นเมตร อีกด้านจะมีเครื่องหมาย ตัวเลขกากับบอกระยะความยาวเป็นหุน นิ้วและฟุต
โซ่ ในประเทศไทยการรังวัดที่ดินของสานักงานที่ดินยังคงมีการใช้โซ่รังวัดระยะทางอยู่ โดยโซ่ 1 เส้นจะมี 100 ข้อในแต่ละข้อจะมี 10 ปอยท์ ใน 1 ปอยท์จะมี 10 ปวน อาทิเช่นวัดระยะทางได้ 2 เส้นโซ่ กับอีก 23 ข้อ 9 ปอยท์ และก็ 5 ปวน สามารถเขียนเป็นระยะทางมีความยาว พอๆกับ 2.2395 เส้น ซึ่ง 1 เส้นโซ่ เมื่อเทียบเคียงเป็นระยะในระบบเมตริกจะยาว 40 เมตร ด้วยเหตุผลดังกล่าว 2.2395 เส้น ก็เลยเท่ากับ 2.2395 เส้น  40 เมตร/เส้น ได้ระยะทาง = 89.580 เมตร

 กล้องเข็มทิศ (Compass)
เป็นวัสดุสารวจที่ใช้สาหรับวัดมุมเบี่ยงเบนจากแนวทิศเหนือ-ใต้แม่เหล็ก มีจานองศาราบ ที่เล็งแนว กล้องจุลทรรศน์สาหรับส่องเล็งแนวรวมทั้งหลอดระดับสาหรับปรับตั้งกล้องถ่ายรูปให้ได้ระดับเมื่อจัดตั้งประกอบกับขาตั้งกล้องถ่ายรูปเข็มทิศ ใช้สำหรับในการเล็งแนวรังวัดค่ามุมราบในงานวงรอบต่างๆมักใช้กับงานที่ไม่ได้อยากความละเอียดมากนัก ใช้สำหรับการวางแนวในระยะทางใกล้ๆขอบเขตพื้นที่สารวจขนาดเล็ก
การใช้งานจะใช้อ่านค่ามุมราบที่อ้างอิงจากแนวทิศเหนือแม่เหล็กโดยหมุนกล้องเข็มทิศตามเข็มนาฬิกาเสมอจะได้ค่ามุมภาคทิศ (Azimuth) แต่ว่าถ้าเกิดอ่านค่ามุมราบอ้างอิงจากแนวทิศเหนือและทิศใต้โดยหมุนกล้องเข็มทิศ ตามหรือทวนเข็มนาฬิกาจะได้มุมด้าน (Bearing)
กล้องวัดระดับ (Level)
เป็นวัสดุที่ใช้กับงานหาระดับความสูงต่าของจุดต่างๆว่าจะมีความสูง-ต่าต่างกันมากน้อยเยอะแค่ไหน ซึ่งมีอยู่หลายรุ่นบางรุ่นจะมีจานองศาราบติดอยู่ด้วยจึงสามารถนามาใช้รังวัดมุมราบ วางแนว และก็หาค่าระยะทางคร่าวๆได้ แต่ไม่นิยมใช้กันเนื่องจากว่ามีความคลาดเคลื่อนมากมายในการอ่านมุม ก็เลยนิยมใช้กล้องระดับสารวจหาค่าความสูงของจุดที่ต้องการ หรือใช้กล้องระดับเพื่อกาครั้งดให้ค่าระดับความสูงสำหรับในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการที่กาครั้งดเอาไว้ภายในแบบก่อสร้างต่างๆได้แก่ การทาหมุดหลักฐานการระดับ การหาเส้นชั้นความสูง การหาค่าระดับตามทางยาว (Profile) และก็ตามขวาง (Cross section) การให้ระดับผิวทาง (Grade line) ให้ระดับและกาครั้งดระดับ หลุม ระดับท้องคลองส่งน้า เป็นต้น ซึ่งกล้องวัดระดับมีนานัปการแบบ นานัปการรุ่น
กล้องวัดมุม (Theodolite)
เป็นสิ่งที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ มุมตรง รวมทั้งสามารถใช้เพื่อการรังวัดระยะทางราบ หาระยะทางตรง หรือความสูงของวัตถุได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในการวางแนว หาค่าระดับต่างๆในการก่อสร้างได้อีกด้วย การใช้งานกล้องวัดมุมก็เลยมีมากยิ่งกว่ากล้องวัดระดับ โดยมีจานองศาที่รังวัดได้ทั้งยังมุมราบและมุมดิ่ง เมื่อติดตั้งเข็มทิศประกอบสามารถรังวัดค่ามุมด้าน และมุมภาคด้านได้ กล้องวัดมุมมีหลากหลายประเภท หลายรุ่น มีความละเอียดหลายระดับ มีราคาสูง ผู้สารวจนากล้องถ่ายภาพจำพวกนี้ไปใช้งานจึงควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ใช้ให้เหมาะกับประเภทของงานว่างานนั้นๆต้องการความละเอียดมากน้อยแค่ไหน กล้องวัดมุมชนิดต่างๆ
โต๊ะสารวจ หรือโต๊ะแผนที่ (Plane Table)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจทาแผนผังที่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลในสมุดสนาม เมื่อทาการสารวจรังวัดเสร็จสิ้นจะได้แผนผังของพื้นที่สารวจไปพร้อมกัน โต๊ะสารวจก็เลยเป็นโต๊ะเขียนแบบแผนผังพื้นที่สารวจ มีขาตั้งสามารถถอดพับเก็บได้เพื่อความสะดวกสำหรับเพื่อการใช้งานในสนาม การใช้แรงงานจะใช้คู่กับกล้องถ่ายรูปเล็ง หรือบรรทัดเล็ง(Alidade) ในการส่องเล็งเก็บข้อมูลในสนาม เหมาะสมกับการสารวจทาแผนผัง แผนที่ในรอบๆเล็กๆพื้นที่ราบ โล่งไม่ปิดบังแนวเล็ง และไม่อยากความละเอียดมากนัก

เครื่องตวงระยะทางด้วยคลื่นแสง (Electronic Distance Measurement : EDM)
เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับใช้ในการวัดระยะทางที่มีความละเอียดสูงมากมายสามารถอ่านได้ถึงเศษของมม. มักใช้กับงานทาวงรอบ งานโครงข่ายสามเหลี่ยม ราคาแพงแพงก็เลยชอบมีใช้กับหน่วยงานบางหน่วยงานแค่นั้น
ซึมซับเทนส์บาร์ (Subtense Bar)
เป็นวัสดุที่ช่วยสำหรับการวัดระยะทางอ้อม จะใช้ร่วมกับกล้องวัดมุม ลักษณะมีแท่งโลหะยาว 2 เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางออกไปข้างละ 1 เมตร ที่ปลายแขนทั้งสองข้างจะมีจุดหมายเล็ง เพื่อใช้อ่านมุมสาหรับหาระยะทางโดยการคานวณจากสมการต่อแต่นี้ไป
กล้องถ่ายภาพมองดูภาพถ่ายทางอากาศ
ใช้กับงานในสานักงานมีอยู่ 2 ชนิดเป็น ชนิดกระเป๋าแล้วก็จำพวกจัดโต๊ะ ใช้สำหรับการส่องดูภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อต้องการหาข้อมูลที่ได้รับมาจากภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งกล้องถ่ายภาพประเภทอื่นจะดูมองไม่เห็น
เครื่องมือหาพื้นที่ (Planimeter)
เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สาหรับหาพื้นที่บริเวณซึ่งมีรูปร่าง สัดส่วนที่ไม่สามารถจะคานวณได้ด้วยหลักเรขาคณิต ใช้เครื่องมือหาพื้นที่บนระนาบราบที่มีเส้นรอบรูปเป็นเส้นตรง หรือเส้นคดโค้ง โดยการฉุดหมุดของเครื่องไม้เครื่องมือไปตามเส้นรอบรูปที่อยู่ในแผนผัง หรือแผนที่ที่พวกเราอยากหาพื้นที่ แล้วนาค่าที่ได้จากอุปกรณ์ไปใช้สำหรับการคานวณหาขนาดของพื้นที่ที่ต้องการหาได้ Planimeter มีแบบที่เป็นมาตรวัดรวมทั้งแบบลิจิตอลซึ่งแบ่งออกได้ 2 จำพวกเป็นจำพวกแขนปรับได้ (Movable arm หรือ Adjustable arm) กับชนิดแขนปรับมิได้ (Fixed arm)
เครื่องไม้เครื่องมือหาพิกัดแผนที่ (Global Positioning System : GPS)
เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่นามาใช้ในงานสารวจที่สามารถใช้งานได้ทุกสภาวะอากาศ สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งระบบ GPS มีส่วนประกอบ 3 ส่วนด้วยกันเป็น ส่วนอวกาศที่มีดาวเทียมเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับส่วนควบคุม เพื่อส่งข้อมูลให้กับส่วนผู้ใช้งานที่มีเครื่องรับสัญญาณ โดยได้มีการนามาใช้งานสารวจทาแผนที่ที่ให้ค่าความถูกต้องชัดเจนเป็นซม.จึงมีความละเอียดสูง สามารถใช้งานสารวจเก็บข้อมูลได้รวดเร็วทันใจแล้วนาข้อมูลมาประเมินผลด้วย Software เฉพาะของอุปกรณ์และก็ระบบ สามารถอ่านค่าพิกัดแผนที่แล้วก็แสดงผลลัพธ์ได้ในทันที ซึ่งเครื่องรับส่งสัญญาณ GPS
 
 
ให้บริการเช่ากล้อง รายละเอียดดังต่อไปนี้
- 11วันขึ้นไป กล้องระดับ 100 บาท
- 6-10 วัน กล้องวัดมุม 350 บาท
- 1-5 วัน กล้องวัดมุม 400 บาท
นอกจากนี้เรายังมีบริการซ่อม-สอบ-เทียบกล้องระดับทุกชนิด
- ปรับตั้ง-ทำความสะอาดใส่ไขหล่อลื่น กล้องระดับ 2000 บาท
- ปรับตั้ง-ทำความสะอาดภายนอก กล้องระดับ 600 บาท
ขั้นตอนการเช่า

 • ติดต่อเรา      กรุณาติดต่อ เพื่อสอบถามข้อมูลการเช่า ราคา  ยี่ห้อ รุ่น เอกสารประกอบการเช่า และอื่น ๆ

การจัดส่ง                สินค้า

 • บริษัทจะจัดส่งตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ตกลง  (ดูเงื่อนไข)
 • ทำสัญญาเช่า พร้อมเงินค้ำประกัน โดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจ
 • คืนเอกสารค้ำประกันให้ลูกค้า


บริการรับซ่อมของเรา

 • จะแจ้งราคาค่าซ่อมกล้องสำรวจ และรออนุมัติ ก่อนดำเนินการซ่อม


ข้อควรรู้
            ควรมีการ calibrate กล้องทุกๆ 6 เดือน เพื่อความแม่นยำในการใช้งาน ถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้งานมาก่อนหน้านี้ 
หมายเหตุ

 • ในการเสนอราคาซ่อมแต่ละครั้ง ช่างจะตรวจสอบอาการและประเมินราคาเบื้องต้น และแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน  หากลูกค้าสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด ต่อรองราคาได้  หรือไม่ซ่อมหากคิดว่าซื้อใหม่ดีกว่า
ศูนย์ซ่อม-สอบเทียบกล้องสำรวจไลน์
 

 
จำหน่ายขาย กล้องระดับ,กล้องวัดมุม มือสอง
โทรศัพท์ติดต่อมือถือ 02-1816844,086-649-4939 ได้ตลอดวัน 
LINE OFFICIAL: @998-p1 (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะครับ)

[color=#ff0000; font-size: x-large][/color]
 
 
[color=#ff0000; font-size: x-large][/color]
 
 
[color=#ff0000; font-size: x-large][/color]
 
 
[color=#ff0000; font-size: x-large] [/color]

เครดิตบทความจาก : http://www.p1instrument.com/

Tags : กล้องสำรวจ,กล้องสำรวจมือสอง, Total Station

2
ลดสุดๆ ถุงขยะดำ 43-45บาท ถุงขยะสีดำ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HD+PE หนา เหนียว ทนทานไม่ขาดง่าย ใช้สำหรับใส่ขยะทั่วไป  มีให้เลือกหลายขนาด

1. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 18 x 20 นิ้ว  55 ใบ/kg.
2. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 22 x 30 นิ้ว  25 ใบ/kg.
3. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 24 x 28 นิ้ว  25 ใบ/kg.
4. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 28 x 36 นิ้ว  17 ใบ/kg.
5. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว   9 ใบ/kg.
6. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 36 x 45 นิ้ว   9 ใบ/kg.
7. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 40 x 60 นิ้ว   5 ใบ/kg.
ทุกขนาด บรรจุ 25 kg./ แพค  ราคาขายปลีก 40บาท/kg.สั่งซื้อ 500 kg.ขึ้นไป ราคา 38 บาท/kg.
สั่งซื้อ 100kg. บาทขึ้นไป ส่งฟรี กรุงเทพมหานคร,ปริมณฑล.และเขตจังหวัดใกล้เคียง
สนใจติดต่อสอบถาม  096-861-6424 062-565-2466

3
อื่นๆ / ช่างกุญแจ24ชั่วโมง โทร.0859446181
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 16:59:14 »
         ช่างกุญแจ24ชั่วโมง บริการเปิดกุญแจรถยนต์  เปิดกุญแจบ้าน  เปิดกุญแจเซฟ เปิดกุญแจทุกชนิด พร้อมกับทำดอกกุญแจรถยนต์ ดอกกุญแจมอไซค์ ดอกกุญแจเซฟ ปั้มกุญแจทุกชนิด บริการถึงที่  ทุกที่  ทุกเวลา ถึงลูกค้าภายใน 30 นาที โทร.0859446181 
           ช่างกุญแจ24ชั่วโมง พร้อมให้บริการเรื่องกุญแจฉุกเฉิน มีคนติดในห้อง ลืมกุญแจห้อง มีเด็กติดในรถ สุนัขติดในรถ ดอกกุญแจหาย ดอกกุญแจหัก ต้องการช่างกุญแจด่วน เรียกช่างกุญแจ24ชั่วโมง รับรองไม่ผิดหวัง เพราะเรามีช่างกุญแจประจำอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ไหนเราก็สามารถออกบริการได้ทันที ถึงลูกค้าภายในครึ่งชั่วโมง และเปิดรถ เปิดบ้านได้อย่างรวดเร็ว หรือกุญแจหาย ต้องการทำกุญแจใหม่ หรือต้องการก็อปปี้กุญแจเพิ่ม สามารถทำให้ลูกค้าได้เลยที่หน้างาน ราคาถูก ไม่เสียเวลาเข้าศูนย์บริการหลายวันกว่าจะได้ ไม่ต้องเสียค่ารถยก ลากไปที่ศูนย์ เรียกช่างกุญแจ24ชั่วโมงที่เดียวจบทุกเรื่องกุญแจ โทร.0859446181
ต้องการช่างกุญแจ24ชั่วโมง หรือต้องการปรึกษาเรื่องกุญแจโทร.0859446181
www.ช่างกุญแจ24ชั่วโมง.net
Id line : anonton1976
Email : anonton1976@gmail.com

4
PDF-2562นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี)สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)
แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้ว่าด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)2562
 • แนวข้อสอบด้วยว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)2562


 • ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
 • สรุปความรู้เกี่ยวกับ หลักฐานการสอบบัญชี
 • สรุปความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานงานสอบทาน
 • สรุปความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
 • สรุปความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
 • สรุปความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ความรู้ประมวลรัษฎากร
 • แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติประมวลรัษฎากรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ (150ข้อ)
 • สรุปพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
 • แนวข้อสอบ_ถาม-ตอบประมวลกฎหมายรัษฎากรupdate จำนวน 90 ข้อ
 • สรุป สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี_พศ_2547
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
 • สรุป พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ถาม-ตอบ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐพ.ศ.2561
 • สรุป มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • ความรู้ทั่วไปในการสอบบัญชี
 • ความเสี่ยงในการสอบบัญชี
 • สรุป บัญชีเบี้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ
 • แนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ
 • แนวข้อสอบการตรวจสอบและการเงินการบัญชี_ชุด_1_80_ข้อเฉลย update
 • แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 78 ข้อ (ใหม่ชุด 3)
 • แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_ชุด_2 update
 • แนวข้อสอบการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
 • แนวข้อสอบการบัญชี
 • แนวข้อสอบหลักการบัญชี
 • แนวข้อสอบงบการเงินงบดุล
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
 ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


T. 0949053222


Line : @bmw3222 (((มี@ด้วยน๊า)))


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ 
 
[img]http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/wp-content/uploads/2016/07/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-395%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%

5


www.jkcrownfinancial.com

ให้บริการ โชว์เงิน เงินโชว์ หรือฝากเงินเข้าบัญชี  สำหรับ ผู้ที่ต้องการ โชว์เงินฝาก เพื่อขอวีซ่า จากสถานฑูต และ ต้องการหนังสือรับรองการมีเงินอยู่ กับธนาคาร

เงื่อนไขต้องฝากเพื่อ จุดประสงค์ข้างต้นเท่านั้นขั้นตอนเจอกันที่ธนาคาร โขว์บัตรประขาชน พร้อมบุคแบงค์ และ บัตร เอทีเอ็ม (ที่ขยายวงเงินการถอนมาเรียบร้อย)หลังจากเจ้าหน้าที่ฝากเงินเข้าให้ ลูกค้าขอหนังสือรับรองการมีเงินอยู่เพื่อ....การขอวีซ่าหรือเพื่อสิ่งใดก้อตาม พร้อม อัพเดทบุคเจ้าหน้าที่ ขอถอนเงินกลับ พร้อมรับค่าดำเนินการ ขั้นตอนทั้งหมด ให้เวลา ไม่เกินชั่วโมง

สนใจบริการ  0919911552

Line id:  @gmk4315f

จักกฤช มงกุฏการเงิน 

6


www.jkcrownfinancial.com
 
ศูนย์รวมแหล่งเงินทุนเงินกู้ เงินด่วน ในระบบ/นอกระบบ สนใจติดต่อ
 line id :   @gmk4315f  ต้องมี นำหน้าด้วยนะคัฟ

สอบถามได้ ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 นะคัฟเวลาอื่น ไลน์มาถามไว้ได้ ผมจะไปตอบเฉพาะเวลาทำการ นะคัฟ
เสาร์ อาทิต หยุดคัฟ ไลน์มาทิ้งไว้ได้วันจันทร์ จะตอบกลับไป

 
คลิ๊กตาม keyword ด้านล่าง จะเข้าสู่ลิงค์ รายละเอียดคัฟ
 
บริการต่างๆ ของ www.jkcrownfinancial.com
บริการเงินกู้
-บริการเงินกู้ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ (นอกระบบ)
-บริการเดินบัญชี (ด้วยเงินจริง) เพื่อยื่นสินเชื่อ และ ขอวีซ่า
บริการ โชว์เงินเพื่อขอหนังสือรับรองการมีเงินอยู่ เพื่อขอวีซ่า
บริการออกเอกสารอื่นๆ
บริการ ออกทะเบียนพาณิชย์ (ย้อนหลัง)
-บริการ ออกเอกสาร สเตทเม้น statement(ย้อนหลัง)

สอบถามเพิ่มเติม
แอดไลน์มาได้ที่   line@  jkcrownfinancial
Line id : @gmk4315f ต้องมี @ นำหน้าด้วย
Mobile 0919911552 จักกฤช
email :   jakkrit.ruji@gmail.com

กดลิงค์ keyword ด่านล่าง เพื่อ เข้าสู่ backlink รายละเอียดบริการที่คุณมองหา

แหล่งเงินทุนเงินทุน # เงินกู้# กู้เงิน เงินกู้นอกระบบ# เงินกู้เจ้าของกิจการเงินกู้เจ้าของธุรกิจ เงินกู้ผู้ประกอบการ#
งินด่วนเงินหมุน#
เงินกู้รายวันเงินกู้รายเดือนเงินกู้พนักงานสินเชื่อเงินสด#
 สินเชื่อส่วนบุคคลยื่นสินเชื่อรูดบัตรเครดิต#เดินบัญชีย้อนหลัง#
ทำสเตทเม้น statementย้อนหลังทำทะเบียนพาณิชย์ย้อนหลัง# เงินโชว์บัญชี#
เงินนอนบัญชีขอวีซ่า #แลกเช็ค# จำนำรถ# จำนำมอเตอร์ไซด์# ดาว์นรถแลกเงิน# จำนำรถติดไฟแนนท์# รถแลกเงิน #
 

 
 

7
ลีวาลีย์  เวดดิ้ง  รับจัดงานแต่งงาน  โดย  ดิ๊พ  บอยสเก๊าท์งานแต่งงานพิธีเช้าหรือพิธีมงคลสมรสในรูปแบบประเพณี ไทย  ถือได้ว่า  เป็นประเพณีที่มีความสวยงาม ที่คู่ควรที่จะอนุรักษ์
ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน  นอกจากความเป็นสิริมงคลที่บ่าวสาวจะได้รับในการดำเนินพิธีแล้วนั้น  ยังมีความงดงามที่แฝงไว้ด้วยความหมายที่ล้วนแล้วแต่ ประหนึ่ง ดั่งคำอวยพรที่ล้ำค่ามากที่สุด  จากญาติผู้ใหญ่  และยังถือ  เป็นการทดแทนคุณของบุฟการี   ลีวาลีย์  เวดดิ้ง  รับจัดงานแต่งพิธีเช้า  โดย  ดิ๊พ  บอยสเก๊าท์ พิธีกรงานแต่งเช้า  มืออาชีพ  เราขอดูแลทุกคู่รัก  ด้วยหัวใจลีวาลีย์  เวดดิ้ง   รับจัดงานแต่งครบวงจร ออ แก ไนซ์ งานแต่ง ดูแลพิธีการ  โดย   ดิ๊พ  บอยสเก๊าท์  พิธีกรงานแต่ง ขอดูแลทุกคู่รัก  ด้วยหัวใจ  ด้วยอุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าและมีความสวยงามตามหลักจารีตประเพณี ลำดับทุกขั้นตอนพิธี โดย พิธีกรงานแต่งงาน มืออาชีพ ดิ๊พ บอยสเก๊าท์LIVALI WEDDING รับจัดงานแต่งงาน( ลีวาลีย์ เวดดิ้ง ) โดย ดิ๊พ บอยสเก๊าท์ Mobile 0888744499 0979565144www.livaliwedding.c omwww.รับจัดงานแต่งเช้า.comLine@ LIVALIWEDDINGFacebook : รับจัดงานแต่งเช้า livaliweddingIG : livaliweddingEmail : livali.wedding@gmail.comรับจัดงานแต่งงานครบวงจร บริการให้คำปรึกษาฟรี
8
อื่นๆ / เรื่องต้องรู้...ก่อนซื้อบ้าน
« เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2019, 21:19:55 น. »
การขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้างในขณะนี้ กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบมาถึงคนซื้อบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในแง่ของการก่อสร้างที่อาจจะล่าช้ากว่ากำหนดตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และในเรื่องของคุณภาพบ้านที่ทุกวันนี้แรงงานฝีมือนั้นหาได้ยากเต็มที

ส่วนในประเด็นความล่าช้าของการก่อสร้างทำให้การส่งมอบบ้านไม่เป็นไปตามสัญญา ในปัจจุบันสัญญาการซื้อขายบ้านที่เป็นสัญญามาตรฐานจะมีการกำหนดวันที่จะส่งมอบบ้านให้กับผู้ซื้ออยู่แล้ว ถ้าผู้ขายไม่สามารถส่งมอบบ้านได้ตามกำหนดจะมีค่าปรับที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ซื้อ ไปจนถึงมีสิทธิที่จะไม่รับมอบบ้านและขอเงินดาวน์พร้อมดอกเบี้ยคืนได้ ดังนั้น ก่อนเซ็นสัญญาควรตรวจดูว่าในสัญญามีการระบุเรื่องเหล่านี้เอาไว้แล้วหรือไม่ จะได้คุ้มครองสิทธิของคนซื้อเอาไว้ตั้งแต่ต้น

ปัญหาอีกเรื่องที่ต้องระวังในสถานการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์เริ่มเข้มงวดกับการปล่อยกู้มากขึ้นหากธนาคารปฏิเสธที่จะปล่อยกู้ เงินดาวน์ที่ผ่อนไว้กับโครงการก็มีโอกาสสูญด้วยเช่นกัน ถ้าไม่มีการทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในสัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพราะเมื่อผู้ซื้อไม่สามารถกู้เงินได้จะถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายก็สามารถยึดเงินดาวน์ เงินจอง เงินทำสัญญาของเราได้ทั้งหมดเช่นกัน

ดังนั้น ก่อนจะซื้อบ้าน ก่อนจะทำสัญญา ตรวจสอบสถานะทางการเงินของตัวเองให้มั่นใจอีกครั้งว่าสามารถกู้เงินได้ตามจำนวนที่ต้องการ ปัจจุบันแต่ละโครงการก็จะมีธนาคารที่คอยให้การสนับสนุนอยู่แล้ว ลองให้ธนาคารตรวจสอบความสามารถในการกู้ก่อนที่จะซื้อ และควรตรวจสอบประวัติกับศูนย์ข้อมูลเครดิต หรือที่เรียกว่าเครดิตบูโรก่อนทุกครั้ง ถ้ามีปัญหาจะได้แก้ไขหรือตัดสินใจได้ก่อนที่จะสาย

ในกรณีที่โครงการรับปากว่า ถ้ากู้ไม่ผ่านจะคืนเงินให้ก็อย่าได้ชะล่าใจ หรือเชื่อคำพูดหว่านล้อมของพนักงานขาย ควรต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในสัญญาหรือแนบท้ายสัญญาจะดีกว่า เพราะถ้าไม่มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ากู้เงินไม่ได้จริงๆ ก็อาจจะถูกบิดพลิ้ว โดยอ้างว่าสัญญาจะซื้อจะขายไม่ได้ระบุไว้ ทำให้ต้องเสียเงินฟรีๆ เพราะในแง่กฎหมายแล้วผู้บริโภคไม่มีทางสู้ได้เลย

สำหรับเรื่องของการขอกู้เงินแม้ว่าปัจจุบันเงื่อนไขการปล่อยกู้จะเข้มงวดขึ้น แต่ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อม รู้กำลังความสามารถในการผ่อนจ่าย เลือกซื้อบ้านในราคาที่ถูกต้องเหมาะสมกับกำลังความสามารถ และที่สำคัญรู้จักออมเงินมาสักระยะก่อนที่คิดจะซื้อบ้านก็สามารถลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธการขอกู้ไปได้มาก เพราะธนาคารส่วนใหญ่จะไม่ปล่อยกู้เต็มจำนวนของราคาซื้อขาย ส่วนต่างที่เหลือผู้ซื้อบ้านจึงจำเป็นต้องมีเงินออมในการซื้อบ้าน

ตรวจสอบก่อนซื้อบ้าน

ตรวจสอบประวัติบริษัทผู้ประกอบการ ผลงานในอดีต สถานะการเงิน เคยถูกร้องเรียนมาแล้วหรือไม่ ที่ดินที่ตั้งโครงการต้องมีโฉนดถูกต้อง ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน หรือใบอนุญาตก่อสร้าง ผ่านการอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่ดินโครงการอยู่ในแนวเวนคืนหรือไม่ มีภาระผูกพันกับนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินหรือไม่ ตรวจรายละเอียดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและ สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการเอกสารการโฆษณา โบรชัวร์ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ควรเก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

9
จุดเด่นในเลือกใช้โปรแกรมอัจริยะสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณใช้งานง่ายและได้ผลดี
.

.
และเพราะโปรแกรมร้านค้า ถ้าว่าคุณเป็นนักธุรกิจที่จะต้องบริหารจัดการระบบต่างๆภายในและก็ข้างนอกของบริษัท รวมทั้งร้านค้าที่คุณเป็นเจ้าของ ซึ่งคุณต้องดูแลและก็ควบคุมทั้งในเรื่องของระบบงาน ระบบข้อมูลพนักงาน การตรวจสอบต่างๆซึ่งทำให้ท่านยุ่งยากรวมทั้งเสียเวลาอย่างมาก รวมทั้งจะดียิ่งกว่าไหมแม้ว่าพวกเรามีข้อเสนอแนะที่ดีขึ้นกว่าเดิม ได้แก่การใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมทั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่จะเข้ามาช่วยทำให้คุณดำเนินการง่ายดายมากยิ่งขึ้นเปรียบได้เสมือนดั่งกับผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำงานให้ท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องจ่ายเงินเดือนหรือโอที อีกทั้งยังสามารถจ่ายครั้งเดียวจบ ไม่มีปัญหารวมถึงยังควบคุมระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราไปดูกันดีกว่าว่าจุดเด่นของการใช้บริการโปรแกรมขายหน้าร้าน โฮเต็ลและธุรกิจอื่นๆจะเป็นอย่างไร
.

.
• ไม่ต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อน
แม้ว่าคุณตกลงใจเลือกใช้งานกับระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ อย่างโปรแกรม POS แล้ว คุณมีค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อโปรแกรมเพียงแค่ครั้งเดียว ก็สามารถทำให้คุณใช้งานได้ไปตลอด และไม่ควรมีค่าใช้สอยรายเดือนหรือค่าใช้สอยอื่นๆซึ่งทำให้คุณได้รับความคุ้มค่าอย่างมากเลยทีเดียว
.

.
• มีระบบระเบียบการทดลองใช้งาน
เนื่องด้วยระบบโปรแกรมอัจฉริยะเหล่านี้ เช่น โปรแกรมขายขี้หน้าร้านค้า อย่างโปรแกรมร้านขายกาแฟ โปรแกรมห้องอาหารโปรแกรมร้านขายยา ฯลฯ จะมีระบบระเบียบให้ท่านได้ทดลองใช้งาน เพื่อมองว่าความสามารถสำหรับการทำงานแล้วก็การใช้แรงงาน เป็นย่างไร มีความยุ่งยากไหม และก็ทำให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมอัจฉริยะพวกนี้ได้ทันที เมื่อหมดอายุในการทดลองใช้งานแล้ว
.

.
• มีโปรแกรมมากมายก่ายกองหลายแบบให้ท่านได้เลือก
ไม่ว่าคุณจะประกอบกิจการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจและก็บริการในต้นแบบใดก็ตาม เช่น ร้านค้า ค๊อฟฟี่ช็อป ร้านอาหารร้านขายยา การบัญชี บริหารสถานศึกษาสอนขับขี่รถ การจัดการคลังสำหรับเก็บสินค้า ศูนย์ซ่อมอัจฉริยะ โรงแรม ร้านเช่ารถยนต์ รวมถึงโรงเรียนสอนพิเศษ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริษัทที่จะต้องที่ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับในการดูแล และควบคุมเพื่อไม่ยุ่งยากต่อการใช้งานและก็รองรับได้มากมายธุรกิจ แม้ว่าคุณทำธุรกิจพวกนี้แล้วล่ะก็ ต้องทดลองใช้โปรแกรมอัจฉริยะ รับประกันได้ว่าใช้งานได้ง่ายและช่วยสำหรับการควบคุมพนักงานแล้วก็การทำงานได้อย่างดีเยี่ยมอย่างยิ่งจริงๆ
.
• คุณไม่ต้องจ้างคนที่มีหน้าที่เขียนโปรแกรมมาออกแบบโปรแกรมให้กับธุรกิจของคุณในราคาแพง
ซึ่งกรรมวิธีการเลือกใช้โปรแกรมอับอายขายหน้าร้าน หรือโปรแกรม POS เป็นวิธีที่ช่วยประหยัดและก็คุ้มค่ากับการลงทุนเยอะที่สุด เนื่องจากคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการหาโปรแกรมเมอร์มาเขียนโปรแกรมสำหรับร้านขายของของคุณแต่ว่าเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปแทน ซึ่งมีระบบการทำงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในเรื่องของพนักงาน ระบบการบริการ ระบบการจัดการข้อมูลที่ล้ำสมัย และก็สามารถอัพเดทได้หรือต้องการระบบอื่นๆเพิ่มอีก ก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งมีราคาถูกกว่าการจ้างคนที่มีหน้าที่เขียนโปรแกรมมาพัฒนาโปรแกรมให้กับบริษัทของคุณอย่างแน่แท้
.

.
• ซื้อปุบปับได้รับโปรแกรมร้านค้าปั๊บไม่ต้องรอนาน
สำหรับจุดเด่นของโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้งานกันอย่างมากมายในปัจจุบัน เพราะเหตุว่าไม่ต้องรอนานคุณตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปแล้ว ก็เพียงแค่คุณเลือกระบบที่คุณต้องการใช้ รวมทั้งหากว่าคุณอยากระบบอื่นๆเสริมเติมก็สามารถสนทนากับทางผู้ครอบครองโปรแกรม แล้วกระทำการเพิ่มได้เลย แม้กระนั้นหากว่าคุณพึงพอใจในเรื่องของระบบโปรแกรมสำเร็จรูปแล้ว เมื่อคุณจ่ายเงินเรียบร้อยก็ได้รับโปรแกรมได้โดยทันที รวมถึงสอนวิธีการใช้งาน ซึ่งไม่ต้องคอยโปรแกรมรอนานราวกับการจ้างนักเขียนโปรแกรมมาออกแบบโปรแกรมให้สำหรับผู้ประกอบกิจการที่อยากได้ความรวดเร็วเร่งด่วนและก็สามารถใช้งานได้ในทันที ควรที่จะทำการเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งจะช่วยย่นเวลาได้อีกด้วย
• ช่วยลดความซ้ำไปซ้ำมาสำหรับการเก็บข้อมูล
แม้ว่าคุณเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปแล้ว จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล เพราะว่านำข้อมูลเข้าระบบเพียงแต่ครั้งเดียว ทำให้ข้อมูลมีที่มาที่ไปตรฐานถูกต้องและตรงกันทั้งหมดทั้งปวงทั่วทั้งยังองค์กร โดยที่คุณไม่มีความสำคัญต้องส่งข้อมูลให้แต่ละแผนกอีกต่อไป เพราะเหตุว่าข้อมูลศูนย์กลางทั้งผองพนักงานทุกคนที่เข้าระบบโปรแกรมจะทราบได้ในทันที
• เป็นการทำงานที่ดีที่สุดง่ายที่สุดสำหรับเพื่อการนำมาใช้ในบริษัท
เพราะเหตุว่าโปรแกรมสำเร็จรูปนั้นได้ถูกคิดค้นแล้วก็พัฒนามาแล้วว่าระบบบริษัทร้านค้าชนิดต่างๆจะต้องใช้ฐานข้อมูลชนิดไหนบ้าง บุคลากรจะต้องคีย์ข้อมูลหรือรู้ข้อมูลใดบ้าง รวมถึงยังมีระบบเข้าไปสำรวจข้อมูลที่ถูกต้องได้ทันที ทำให้ง่ายสบายสำหรับการดำเนินงานอย่างยิ่ง
• มีระบบควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัย
เนื่องด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปนั้น ได้มีการปรับปรุงให้ระบบต่างๆสามารถควบคุมการทำงานก้าวหน้า มีระบบระเบียบรักษาความปลอดภัยที่เยี่ยมที่สุด และก็ยังช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงของบริษัทที่เกี่ยวพันกับได้อีกด้วย
• สามารถทุ่นเวลาและก็ดำเนินการได้ถูกต้องแม่นยำ
เนื่องจากระบบโปรแกรมสำเร็จรูปแต่ละโปรแกรมจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของร้านด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ช่วยสำหรับการทุ่นเวลาในการปฏิบัติงานได้ดีแล้วก็ทำให้เกิดจุดบกพร่องสำหรับการทำงานได้น้อยที่สุด
• สนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท
เนื่องจากถ้าว่าร้านหรือบริษัทที่ผู้ประกอบธุรกิจที่มองการณ์ไกล แล้วก็เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทหรือร้านขายของให้มีความนำสมัยและก็ยังแสดงถึงความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่ามีระบบการทำงานที่ดี แล้วก็จัดเก็บข้อมูลลูกค้ารวมถึงมีระบบการทำงานด้านในองค์กรที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
.

.
โปรแกรม posสำเร็จรูปที่ใช้งานกับร้านรวงประเภทต่างๆ
• โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจวิธีขายหรือโปรแกรม POS
เป็นโปรแกรมที่มีการรองรับมาตรฐานซอฟต์แวร์โดยสมาคมอุตสาหกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไทย ซึ่งโปรแกรมขายขี้หน้าร้านค้า เป็นโปรแกรมที่ประกอบไปด้วยทั้งสิ้น 12 ระบบ Smart POS, Smart Dashboard, Smart Report,ระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ,ระบบสต๊อกผลิตภัณฑ์ ,ระบบการโอนสินค้า ,บันทึกการค้าขาย,ระบบหน้าขาย,ระบบข้อมูลบุคลากร ,ระบบข้อมูลลูกค้า อีกทั้งยังรองรับSmartphoneแล้วก็Tablet ซึ่งนี่เป็นโปรแกรมอัจฉริยะ ที่มีระบบการทำงานที่ใช้งานได้ง่ายรองรับภาษาไทยรวมทั้งภาษาอังกฤษ รองรับการใช้งานผ่านระบบCloud รองรับระบบอ๊อฟไลน์ซิงค์โครไนซ์ มีระบบระเบียบการแจ้งเตือนอัจฉริยะ และยังมีความเร็ว แรงด้วยอัลกอริทื่อใหม่ รวมทั้งมีระบบระเบียบการแจ้งเตือนรายงานประจำวันอีกด้วย พูดได้ว่าเป็นระบบโปรแกรมร้านค้า ที่มีมาตรฐานสูง รองรับการใช้งานได้ทุกแบบยังสามารถรองรับการใช้งานผ่านSmart Device อีกด้วย ซึ่งยืนยันได้ว่าการใช้งานโปรแกรมขายหน้าขายตาร้านไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน
• โปรแกรมร้านขายกาแฟ
เพราะในยุคปัจจุบันนี้ร้านกาแฟเกิดมากมายจึงทำให้ควรมีระบบการจัดการด้านในร้านค้าที่ดีรวมถึงควรมีโปรแกรมสำเร็จรูป ที่รองรับการใช้งานอย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและก็ยังใช้งานได้ง่ายสำหรับโปรแกรมค๊อฟฟี่ช็อป จะประกอบไปด้วยหน้าการขาย POS coffee ,หน้าชำระเงิน ,หน้า Smart Report ,หน้าเพิ่มข้อมูลสินค้า รวมถึงหน้าDashboardด้วย
• โปรแกรมห้องอาหาร
สำหรับโปรแกรมนี้จะประกอบไปด้วยหน้าการจัดการออเดอร์ของกิน, หน้าสั่งอาหาร,จองโต๊ะอาหารและรายการอาหารพิเศษ ,รายงานทุกวัน ,รายงานข้อมูลบิล ,การจัดการห้องครัวรวมทั้งเครื่องดื่ม,การตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ ,การตั้งค่าหมวดหมู่ของกิน รวมถึงการตั้งค่าเมนูอาหารอีกด้วย เรียกได้ว่าถ้าคุณจะเปิดร้านอาหารร้านค้าควรจะมีระบบการใช้แรงงานที่ดียอดไปใช้งานพอดีร้านนะคะ
• โปรแกรมบริหารร้านขายยา
สำหรับโปรแกรมนี้จะใช้สำหรับในการบริหารร้านขายยาที่รองรับภาษาไทยรวมทั้งภาษาอังกฤษเป็นโปรแกรมที่แรงเร็วด้วยอัลกอริทึ่มแบบใหม่ รองรับการใช้แรงงานผ่านสมาร์ทโฟน และก็ยังมีระบบสำหรับเพื่อการทำงานมากถึง 12 ระบบวิธีเดียว ตั้งแต่ระบบความปลอดภัยจอโปรแกรมมาตรฐานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบละเอียด ,ระบบแนวทางการขายแบบMulti Sales ,จอการขายPOS ใบเสร็จรับเงินแบบA4 รวมทั้งมี script ตัวเล็ก,ระบบการสร้างฉลากยา ,ระบบการตั้งค่าโปรแกรมระบบเก็บประวัติความเป็นมาลูกค้า,ระบบสร้างรหัสบาร์โค้ด,รายงานการขายแบบละเอียด,ปฏิทินแสดงข้อมูลตารางงาน ฯลฯ ซึ่งเหมาะกับร้านขายยาในช่วงปัจจุบันนี้อย่างยิ่งเพื่อช่วยทำให้การทำงานง่ายและก็เป็นระบบมากเพิ่มขึ้น
• โปรแกรมบัญชี
เป็นโปรแกรมที่ทุกบริษัทควรที่จะใช้เพราะสามารถใช้งานได้ง่ายและก็มีระบบระเบียบสูงถึง 12 ระบบไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์, สต๊อกผลิตภัณฑ์ ,ระบบPOS บันทึกการซื้อขาย, บันทึกการโอนผลิตภัณฑ์,สร้างใบเสร็จค่าจ้างรายเดือน,จ่ายเงินเดือนบุคลากร ,ข้อมูลพนักงาน,ความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร,รายการบัญชีทุกวันการคลัง ซึ่งจะช่วยทำให้การทำงานต่างๆของบัญชีในยุคไฮเทคให้ได้รับความสะดวสบาย รวมทั้งยังช่วยให้งานเสร็จตรงเวลาอีกด้วย
.

.
• โปรแกรมร้านเช่ารถ
สำหรับในปัจจุบันนี้การเดินทางและก็โทรคมนาคมสบายเยอะขึ้นเรื่อยๆ หากว่าคุณไปบ้านนอกหรือไปสถานที่ที่มีความสำคัญต้องเช่ารถไว้สำหรับเดินทาง การเลือกใช้บริการร้านเช่ารถต่างๆเป็นหนทางที่น่าสนใจจึงทำให้ปัจจุบันนี้ได้มีระบบบริษัทร้านเช่ารถต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งระบบซึ่งบริษัทเช่ารถนั้นน่าจะต้องมี โปรแกรมสำเร็จรูปไว้สำหรับดำเนินงานแล้วก็บริการลูกค้าได้อย่างทันทีทันควัน ซึ่งระบบซึ่งโปรแกรมระบบเช่ารถนั้นจะประกอบไปด้วยระบบแจ้งเตือนแบบเบ็ดเสร็จ, ระบบค้นหารถว่างระบบจองคิวรถล่วงหน้า ,ระบบเก็บข้อมูลการเช่ารายเดือน ,ระบบเก็บข้อมูลการเช่ารายวัน ,ระบบรายงานการเช่ารถ ,ระบบสรุปรายได้ค่าใช้จ่าย ,ระบบเก็บข้อมูลลูกค้าและระบบเก็บข้อมูลตัวรถ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญทั้งสิ้นที่จะรอดูแลและก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้มากขึ้น
• โปรแกรมบริหารโรงแรมรวมทั้งที่พัก
ในขณะนี้โฮเต็ลและก็ที่พักต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายก็เลยทำให้จะต้องมีการแข่งขันสูงอีกทั้งในเรื่องของการบริการการดูแลต่างๆซึ่งการจัดการรวมทั้งบริหารโฮเต็ลที่พัก มีความสำคัญต้องใช้โปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งจะช่วยทำการช่วยให้การทำงานของบุคลากรโฮเต็ลง่ายดายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบสถานะห้อง ,ระบบจองห้องพักระบบสร้างรายการ รวมทั้งราคาพิเศษ ,ระบบคิดค่าปรับ ,ระบบบิล ,ระบบรายงานแยกเป็นชนิดและประเภทระบบรายงานโดยละเอียด ,ระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งานซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานทั้งปวงของการดูแลบริหารจัดการโฮเต็ล เพื่อให้มีการพัฒนาและก็เติบโตรวมถึงยังสามารถทราบถึงปัญหาต่างๆและยังขจัดปัญหาได้ทันทีทันควันให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เยี่ยมที่สุด
รวมทั้งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีมาตรฐาน และก็รองรับการใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งได้ถูกสร้างสรรค์มาแล้วมาสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ไม่ยุ่งยาก และครอบคลุมทุกระบบต่างๆในการบริหารจัดการร้าน แล้วก็บริษัทต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ประกอบธุรกิจรวมทั้งนักธุรกิจควรจะเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจากบริษัทที่มีความรองรับมาตรฐานซอฟแวร์จากสัมพันธ์ซอฟแวร์ไทย (ATSI) ซึ่งทางบริษัทของเรายินดีเป็นอย่างมากที่จะให้บริการลูกค้าทุกคนในเรื่องของระบบการทำงานต่างๆของร้านรวง โปรแกรมอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยทำให้การบรหารจัดแจงข้างในองค์กรของคุณมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นเรื่อยๆ ใช้งานได้ง่าย ออม เวลาแล้วก็รายจ่ายอื่นๆและพวกเรายังมีบริการให้คำแนะนำ แล้วก็ยังสามารถตรวจสอบและลองใช้โปรแกรมฟรีได้อีกด้วย พอใจสามารถถามและสั่งซื้อโปรแกรมอัจฉริยะได้ทางเว็บไซต์ http://www.trakool.com ซึ่งพวกเรามีทีมงานที่รอดูแลคุณอย่างดี เลือกโปรแกรมของเรารับประกันว่าจะช่วยปรับปรุงให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย
.
สนใจโปรแกรม pos ติดต่อได้ที่นี่
Website โปรแกรม pos http://www.trakool.com

Tags : โปรแกรมขายหน้าร้าน

10
อื่นๆ / IZZY เซรั่มคอลลาเจนเข้มข้น 10 ml
« เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2019, 18:53:03 น. »


หลายคนสงสัยว่า ทำไมใช้ครีมคอลลาเจนมาหลายยี่ห้อ แต่ไม่เห็นผล คำตอบ อยู่ตรงนี้ค่ะ เพราะ คอลลาเจนในสกินแคร์มีหลายเกรด หลายแบบ หลายชนิด บางเกรดคุณภาพตํ่า กว่าจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก็ละลายหายไปหมดแล้ว บางรูปแบบก็ใหญ่เกินไป ดูดซึมเข้าเซลล์ผิวไม่ได้ ขับถ่ายทิ้งอย่างเดียว บางชนิดก็ช่วยแค่ความชุ่มชื้น แต่ไม่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ข่าวดี!! IZZY Collagen เท่านั้นที่เหนือกว่าใคร ให้คุณได้มากกว่าเดิมกับส่วนผสมของ คอลลาเจน 3 ชนิด นำเข้าจากญี่ปุ่น

คอลลาเจนเปปไทด์ นำเข้าจากญี่ปุ่น (Japanese Collagen Peptide) ด้วยนวัตกรรมลํ้าหน้าจากอนาคต สร้างสรรค์เป็นส่วนผสมชั้นดีจากธรรมชาติ สกัดจากปลาธิราเปีย ปลานํ้าจืด (fresh water fish collagen) จึงปราศจากสารปนเปื้อน คราบนํ้ามัน และสิ่งปฏิกูลจากทะเล ผ่านกระบวนการผลิตชั้นสูงที่เปลี่ยนคอลลาเจนโมเลกุลใหญ่ ให้กลายเป็น ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน โมเลกุลจิ๋ว ตรงเข้าฟื้นบำรุง และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทำให้ผิวแพ้
++++++++++++++++++++++++++++++
สรรพคุณของ เซรั่มคอลลาเจน

11
ลดสุดๆ ถุงขยะดำ 43-45บาท ถุงขยะสีดำ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HD+PE หนา เหนียว ทนทานไม่ขาดง่าย ใช้สำหรับใส่ขยะทั่วไป  มีให้เลือกหลายขนาด
1. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 18 x 20 นิ้ว  55 ใบ/kg.
2. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 22 x 30 นิ้ว  25 ใบ/kg.
3. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 24 x 28 นิ้ว  25 ใบ/kg.
4. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 28 x 36 นิ้ว  17 ใบ/kg.
5. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว   9 ใบ/kg.
6. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 36 x 45 นิ้ว   9 ใบ/kg.
7. ถุงขยะ สีดำ ขนาด 40 x 60 นิ้ว   5 ใบ/kg.
ทุกขนาด บรรจุ 25 kg./ แพค  ราคาขายปลีก 40บาท/kg.สั่งซื้อ 500 kg.ขึ้นไป ราคา 38 บาท/kg.
สั่งซื้อ 100kg. บาทขึ้นไป ส่งฟรี กรุงเทพมหานคร,ปริมณฑล.และเขตจังหวัดใกล้เคียง
สนใจติดต่อสอบถาม 096-861-6424 062-+565-2466

12


www.jkcrownfinancial.com

บริการ เงินกู้ สำหรับผู้ประกอบการ (นอกระบบ) คลิ๊กลิงค์

คุณสมบัติ ผู้กู้
ต้องเป็นผู้ประกอบการ มีกิจการ พร้อมให้ตรวจสอบ
รับ เงื่อนไข จ่ายคืนเป็น รายวันได้

จะใช้บริการ 
พิมพ์ข้อมูล ส่งมาทางไลน์ 
ที่  line id "@gmk4315f"
ต้องมี @ นำหน้าด้วย
(เวลาพิมพ์ข้อมูล ให้พิมพ์มาเป็นชุดเดียวกัน
อย่าเว้นช่วง เว้นช่วงมาผมให้ทำใหม่ นะคัฟ ผมต้องก๊อปส่งข่อมูลไปให้หน้างาน)

ข้อมูลที่ต้อง ส่ง
พิมพ์
- ชื่อจิง นามสกุล
- เบอร์โทร (ตรวจสอบให้ดี ว่าพิมพ์ผิดมั้ย)
- ที่อยู่ บ้าน
- ที่อยู่ ร้าน/ ออฟฟิส /โรงงาน
- ประเภท ธุรกิจ ที่ทำ
- วงเงินที่ต้องการ
ภาพถ่าย ทีต้องแนบส่ง ด้วย
- หนังสือรับรอง นิติบุคคล ประเภทนั้นๆ
- บัตรประชาชน
- ภาพ ด้านหน้า ด้านใน บ้าน
- ภาพ ด้านหน้า ด้านใน ร้าน/ออฟฟิศ/โรงงาน
ต้องส่ง ข้อมูลให้ครบ นะคัฟ ไม่ครบ ไม่ลงตรวจ นะ
จักกฤช มงกุฏการเงิน
0919911552
line id . "@gmk4315f"
www.jkcrownfinancial.com

กดลิงค์ keyword ด่านล่าง เพื่อ เข้าสู่ backlink รายละเอียดบริการที่คุณมองหา

แหล่งเงินทุนเงินทุน # เงินกู้# กู้เงิน เงินกู้นอกระบบ# เงินกู้เจ้าของกิจการเงินกู้เจ้าของธุรกิจ เงินกู้ผู้ประกอบการ#เงินด่วนเงินหมุน#
เงินกู้รายวันเงินกู้รายเดือนเงินกู้พนักงานสินเชื่อเงินสด#
 สินเชื่อส่วนบุคคลยื่นสินเชื่อรูดบัตรเครดิต#เดินบัญชีย้อนหลัง#
ทำสเตทเม้น statementย้อนหลังทำทะเบียนพาณิชย์ย้อนหลัง# เงินโชว์บัญชี#
เงินนอนบัญชีขอวีซ่า #แลกเช็ค# จำนำรถ# จำนำมอเตอร์ไซด์# ดาว์นรถแลกเงิน# จำนำรถติดไฟแนนท์# รถแลกเงิน #เงินกู้โครงการ

13
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์


- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบพนักงานบริการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เข้าดูยูทูบสอบพนักงานบริการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เข้าดูเว็บที่ พนักงานบริการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์


 
 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ พนักงานบริการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ พนักงานบริการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์,จำหน่ายแนวข้อสอบ พนักงานบริการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

14
มาทดลองทำ หมูหยอง บริโภคเองที่บ้านกันเถอะ หมูหยองของกินที่เกิดขึ้นในประเทศจีน เป็นอาหารแปรรูปจากหมูเนื้อแดง เป็นอาหารที่คนไทยรู้จักกันดีมาเป็นเวลาช้านาน เป็นอาหารที่ส่วนมากจะนำมากินกับข้าวต้ม โจ๊ก หรือนำไปทำของกินร่วมกับเมนูอื่นๆ เช่น ใช้ในการทำขนมปังไส้หมูหยอง หรือใช้ในการทำแซนวิชไส้หมูหยอง การทำเมนูหมูหยองมีอาหารในการปรุงอยู่ หลายขั้นตอนที่ต้องฝึกอยู่พอสมควร มีหลักการต่างๆ เริ่มตั้งแต่การคัดสรรเนื้อหมูแดงไร้มัน กรรมวิธีในการทำให้ หอมกรอบและอร่อย โดยเนื้อหมูที่ใช้ในการทำหมูหยอง ควรเป็นเนื้อหมูไร้มัน โดยต้องนำมาต้มและเคี่ยวให้เนื้อหมูเปื่อย ซึ่งพอต้มจนได้เนื้อหมูที่เปื่อยได้ที่แล้ว ถ้าจะทำให้กรอบอร่อย ต้องนำไปอบเพื่อไล่เอาน้ำออกจากเนื้อหมู หลังจากนั้นอบไล่น้ำออกจากเนื้อหมูแล้ว  ต่อจากนั้นให้นำเนื้อหมูมาขยี้ หรือยีให้เป็นฝอยๆ เป็นเส้นๆ เราจะใช้วิธีตำเนื้อหมูในครกก็ได้ หลังจากนั้นจึงนำไปคั่วในกระทะพร้อมกับปรุงรส เพียงเท่านี้เราก็จะได้หมูหยองหอมอร่อยไว้รับ รับประทานที่บ้านเครื่องปรุงในการทำมีดังนี้มาเริ่มกันเลย

หลักการในการทำหมูหยอง
มาเริ่มแรก ล้างเนื้อหมู หลังจากนั้นหั่นเนื้อหมูเป็นก้อนๆ โดยหั่นขนาดไม่ต้องใหญ่มาก โดยหั่นตามแนวยาวของเส้นเนื้อหมู เตรียมภาชนะสำหรับใส่ต้มใส่น้ำลงไปในภาชนะ 1.5 ลิตร จากนั้นต้มน้ำให้เดือด พอน้ำเริ่มเดือด ใส่ก้อนเนื้อหมูที่หั่นไว้แล้วลงไป ใส่เครื่องปรุงต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ โดยใส่ โป๊ยกั๊ก อบเชย  ในระหว่างนี้ น้ำเดือดในหม้อต้มจะมีฟองต้องคอยหมั่นตักฟองออกทิ้งอยู่เรื่อยๆ หลังจากตักฟองออกหมดใส่ผงพะโล้ลงไป แล้วใส่ซีซีอิ๊วดำ ซีอิ๊วขาว น้ำตาลทราย เกลือ จากนั้นให้ปิดฝาหม้อ และต้มต่อไปอีกประมาณ 2 ชั่วโมง จนหมูเปื่อยนุ่ม เมื่อต้มจนเนื้อหมูสุกเปื่อยแล้ว ตักเนื้อหมูขึ้นมาพักก่อน รอให้เนื้อหมูเย็นตัวลง
นำเนื้อหมูพักไว้ เอามาตำยีในครก ให้เนื้อยุ่ยออกจากกัน ทำซ้ำในขั้นตอนนี้จนเนื้อหมูยุ่ยหมดแล้ว
หลังจากนั้นให้นำเนื้อหมูที่ยุ่ยแล้วไปเข้าเตาอบเพื่อไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 82C. หรือ 180F. โดยใช้เวลาอบ 30 นาที เป็นการไล่น้ำและความชื้นออกจากเนื้อหมู
ต่อจากนั้นนำเนื้อหมูที่ผ่านการอบแล้วมาคั่วต่อในกระทะ โดยเปิดไฟแรงปานกลางก็พอจะได้ไม่ไหม้ คั่วไปเรื่อยๆ จนสีออกสีเหลืองน้ำตาลๆ ก็จะได้หมูหยองกรอบๆ อร่อย ดูจากขั้นตอนการทำแล้วอาจจะดูยุ่งๆ แต่ลงมือทำจริง ไม่เกินความสามารถสักเท่าไหร่

ส่วนผสมในการทำหมูหยอง
เนื้อหมูไม่ติดมัน 1 กิโลกรัม
โป๊ยกั๊ก 3 ดอก
ผงพะโล้ คุณภาพดีดีครื่งช้อนชา
อบเชย ประมาณ 2-3 ก้าน
เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลทราย 1.5 ถ้วยตวง
ซีอิ้วขาว  4 ช้อนโต๊ะ
ซีอี๊วดำ 3 ช้อนโต๊ะ
น้ำเปล่า 1.5 ลิตรคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : หมูหยองโอทอป

ขอบคุณบทความจาก : http://2012aabi.com/index.php?topic=505943.new#new

Tags : หมูหยองโอทอป

15
ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์  สติ๊กเกอร์ไลน์ ไลน์ สติ๊กเกอร์  สติ๊กเกอร์ไลน์ราคาถูก รับทำสติ๊กเกอร์ไลน์ สติ๊กเกอร์ไลน์ ขาย
สติ๊กเกอร์ไลน์ ราคา สติกเกอร์ไลน์ ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ 
สติกเกอร์ไลน์ไทย รับออกแบบตัวการ์ตูน รับจ้างวาดการ์ตูน รับทำ sticker รับวาดการ์ตูนน่ารัก ทำ stickerรับออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ รับสั่งทำ จ้างทำ

ติดต่อ https://www.facebook.com/roinesyo

หน้า: [1] 2 3 ... 1189
พื้นที่โฆษณา ขนาด 985x100 พิกเซล
ติดต่อ 087-693-9740 Line butsaba- มีเครื่องหมายขีด