หมวดหมู่ทั่วไป > อื่นๆ

เจียวกู้หลาน หรืออีกชื่อ ซีแย่0ตั่นขายส่งเจียวกู่หลาน, เป็นพืชเชื้อสายหญ้าที่ขึ้

(1/1)

sudteen555:
เจียวกู้หลาน หรืออีกชื่อ ซีห่วยtห่วยแตกoตั่นขายส่งเจียวกู่หลาน, เป็นพืชตระกูลต้นหญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาติ จำพวกแตงน้ำเต้างอกงามอยู่ตามแถบเทือกเขาฉินหลง รวมทั้ง8เขตมณฑล5ทางด้านใตนของแม่น้ำแยงซีเกียงโดยยิ่งไปกว่านั้นทางด้านตะวันตกเฉใต้
เดิม เจียวกู้หลาน เป็นของกินที่ใช้รับประทานแก้หิMว ยาม1หิว ใช้เป็นยาแก้ไอ แล้วก็แก้ร้อนใน ต่อมาก็เริ่มมีการค้นคว้าวิจัย แล้วก็ขายส่งเจียวกู่หลาน,ปรับปรุงใช้เจียวกู้หลานสำห1รับในการผลิตยาแล้วก็ขายส่งเจียวกู่หลาน,ขายส่งเจียวกู่หลานราคาโรงงาน,เจียวกู่หลานราคาถูกสุราประวัติความเป็นมาของเจียวกู้หลาน
ในปี 1977 มีชาวจีนเป็นoหนุ่มน้อยคนหนึ่ง ชื่อ ศิว์สื้อหมิงเป็นเภสัชกร จบจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ปักกิ่งจากเพื่อไปเยี่ยมบ้านที่อำเภอ ผิงลี่ ระยะทางไกลประมาณ 50 กิโลเมตร ใSนต,อนที่เขามาพักผ่อนที่บ้าน ก็ได้ใช้เวลาขายส่งเจียวกู่หลาน,แสวงห1าสุมนไพรตัวใหม่ๆในอำเภอผิงลี่โดยการไปคุยYกับราษฎร 1สำหรับเพื่อการรักษาชาวบ้านที่เป็นโรคไขมันสูงในเลือด และโรคความดันเลือดสูง ได้อย่างยอดเยี่ยม เขาดีใจมากYIที่ได้รับการรับรองSAจากหมอประจำถิ่นDVแล้วก็คนป่วยว่าสมุนไพรชนิดนี้ให้ผลการรักษาได้หลายโรคจริงๆมันเป็นยาสมุนไพรวิเศษถูกใจตามความมุ่งหวัง 5ที่เQขาเPสาะแสวงหามาน1นหลายสิบ66ปีแล้Vว เมื่อเขากลับไปที่ห้องทำงาน สถาบันวิจัยเดิมของเขาขายส่งเจียวกู่หลาน, เขาก็ได้นำสมุนไพรดังที่กล่าวมาแล้วไปNวิจัยโดยทันที ตามตำราแผนโบราณจีน ต้นหญ้าจำพวกนี้เรียกว่า "เจียวกู้หลาน" ซึ่งแต่เดิมนั้น เจียวกู้หลาน เป็นอาหารที่ชาวบ้านใช้5กิน แก้หิวยาม82หน้าแล้ง ได้มีการบันทึก ในตำราเรียนไว้ ใช้Wเป็นยาแก้ไอ แก้ร้อนในต่างๆในเมืองไทยเคยมีการนำจากญี่ปุ่น ไต้หวัน รวมทั้งจีน เข้าปลูกครั้งแรกในปี พุทธศักราช2537 เรียกชื่อไทยว่า ชาปัญจขันธ์ ชาเบญจขันธ์ ชาทิกวนอิม หรือซาจังหวัดสตูล เนื่องจากว่าเคยเอามาปลูกที่จังหวัดสตูลได้ประสิทธิภาพที่ดีเป็นครั้งแรก ตอนนี้มีการปลูกที่เชียงใหม่ ยกตัวอย่Hางเช่น ที่วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรมเชียงใหม่ สันกำแพง และก็ในอีกหลายขายส่งเจียวกู่หลาน,แห่งของประเทศ เจียวกู้หลานเป็นไม้ล้มลุกประเภทเถา เลื้อยขนานกับพื้นดิน รากงอกออกจากข้อเป็นจำพวกแตงน้ำเต้า มีใบ 3-5 ใบ ด้านบน แล้วก็ด้านใต้Gใบมีข7นอ่อนสีขาOวปกคลุม เป็นพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติ เจริญงอกงามอยู่บนแถบเขตภูเขาฉินหลง แล้วก็เขตมณฑลตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงขายส่งเจียวกู่หลาน,ขายส่งเจียวกู่หลานราคาโรงงาน,เจียวกู่หลานราคาถูก โดยเฉLพาะด้านตะวันตกเฉียงใต้ สารสำคัญในเจียวกู้หลานจะมีมากมาย ทั้งต้นก็เจริญวัยง่าย เจียวกู้หลานจึงถูกขานชื่อว่าเป็น "โสมคนทางด้านใตน"ในประเทศไทย ทางกระทรวงเกษตร ได้นำมาเผยแพร่นานEGแล้ว แต่อาจจXXXะมีปัญหาในด้านการดูแลแSละรักษVAาต้นประเภท ยังไม่ค่อยแพร่หลายนัก ด้วยเหตุว่าเป็นไม้ล้มลุกแล้วก็ตาWAยง่าย ในCCช่วงฤดูฝนจะหยุFดรุ่งเรือง ในขณะส่วนใต้ดินยังจะขายส่งเจียวกู่หลาน,ขายส่งเจียวกู่หลานราคาโรงงาน,เจียวกู่หลานราคาถูกเจริญดีอยู่ อย่างไรก็ดีมีผู้พอใจ แล้วก็ปลูกเจียวกู้02

Tags : ขายส่งเจียวกู่หลาน,ขายส่งเจียวกู่หลานราคาโรงงาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version